Leerlingen De Leemstee nemen oude eed af

Algemeen

OLDENZAAL – Dertig leerlingen van basisschool De Leemstee zijn donderdag het verleden ingedoken. Ze brachten een bezoek aan het historische stadsarchief in het stadhuis. Het bezoek maakt deel uit van een nieuw educatief lesprogramma, dat ontwikkeld wordt voor het basisonderwijs in Oldenzaal. Deze leerlijn ’Erfgoed verbindt Oldenzaal’ gaat over de geschiedenis van Oldenzaal.

Binnen vier thema’s worden zestien lespakketten ontwikkeld voor alle leerjaren van het basisonderwijs. Eén daarvan is ‘Spitten in het stadsarchief’ en dit programma werd donderdag als pilot uitgevoerd. Na een voorbereidende les in de klas werden de kinderen in het stadhuis ontvangen door wethouder Alida Renkema. Vervolgens gingen de leerlingen in groepjes aan de slag met opdrachten over de stadsrechten van 1296, het burgerboek uit 1647 en de monsterrol uit 1639, een document over Oldenzaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Muffe lucht
Na een rondleiding langs historische plekken in het stadhuis, zoals de Hanzestenen, bezochten de leerlingen het stadsarchief, waar de originele Oldenzaalse documenten worden bewaard. Vele leerlingen knepen hun neus dicht bij het binnengaan van het stadsarchief. “Wat stinkt het hier”, aldus een van de leerlingen. Maar de oude documenten kregen wel de nodige belangstelling. Zo legde stadsarchivaris Niels Bakker uit dat er vroeger met een kerkelijke zegel werd gewerkt in plaats van met een handtekening. “Met een mijter op”, werd er geroepen, waar de rest van de leerlingen, leerkracht en archivaris hartelijk om konden lachen.

Gemeente zonder geheugen
Vooral de oude, geschreven documenten, oude foto’s en pamfletten uit de oorlog vonden de leerlingen interessant. Maar waarom er zoveel bewaard wordt? Niels Bakker legt uit: “We hebben hier de dossiers van de aanleg van de Graven Es en Berghuizen, waar jullie vandaan komen. Deze moeten we bewaren. Je moet ze kunnen laten zien dat je ze hebt. De rechten en plichten liggen vast in deze documenten. Als je ze niet bewaard ben je een gemeente zonder geheugen. Over 100 jaar zijn dit ook historische documenten.” De huidige documenten worden digitaal bewaard.

Afleggen eed
Tot slot legden de leerlingen klassikaal de ‘Eed van een Nieuw Borger’ af, zoals die van 1647 tot 1811 werd afgelegd door nieuwe inwoners van de stad. Hierbij beloven ze een goed burger van de stad te zullen zijn: “Ick belooff datt ick een goet, trouw borger der stadt van Oldensaell will sijn!” Met een hand in de lucht, of twee vingers, werd de eed afgelegd. “Maar wel met twee vingers aan elkaar, anders bestel je twee bier”, grapte wethouder Alida Renkema. Na het afleggen van de eed ontvingen de leerlingen de bijbehorende oorkonde

Geschiedenis van eigen stad
De Stichting Oldenzaalse musea heeft samen met het onderwijs en alle erfgoedinstellingen, waaronder het stadsarchief, een doorgaande leerlijn ‘Erfgoededucatie voor het basisonderwijs’ ontwikkeld. Deze leerlijn richt zich specifiek op de geschiedenis van Oldenzaal. “We vinden het belangrijk dat de Oldenzaalse leerlingen kennis maken met de geschiedenis van hun eigen stad. Daarom hebben wij als gemeente dit project ook ondersteund”, zegt wethouder Cultuur Alida Renkema.

Algemeen

Jubilarissen bij Zij Actief De Lutte

Zij Actief hield op 29 januari de jaarvergadering. Op deze vergadering werden 10 leden in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum.
Lees verder
Algemeen

Gemeente stelt € 10.000 beschikbaar voor kunstwerk Sanne Wevers rotonde

Voor de realisatie van het kunstwerk op de Sanne Wevers-rotonde, een initiatief van het Twents Carmel college locatie Potskampstraat, stelt het college van burgemeester en wethouders maximaal € 10....
Lees verder