Infoavond BoesCoolFit

Algemeen

OLDENZAAL – Vanwege de start van een nieuw BoesCoolFit-seizoen wordt donderdag 17 januari een infoavond georganiseerd voor sportorganisaties, sportcoördinatoren, (vak)leerkrachten en ander geïnteresseerden in de Oldenzaalse sportwereld voor de jeugd.
Het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en er wordt vooruitgeblikt naar de start van 2019.
Op de agenda staan verder: Het aanbieden van vervolgcursussen, gebruik website, aanbod speciaal onderwijs, stichting leergeld en Zikke.
Eigen inbreng is ook mogelijk. Heb je leuke ideeën, deel ze dan met ons.
De infoavond wordt op donderdag 17 januari gehouden in de spelzaal van SBO De Windroos en begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: doortje@boescoolfit.nl

Algemeen

Jubilarissen bij Zij Actief De Lutte

Zij Actief hield op 29 januari de jaarvergadering. Op deze vergadering werden 10 leden in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum.
Lees verder
Algemeen

Gemeente stelt € 10.000 beschikbaar voor kunstwerk Sanne Wevers rotonde

Voor de realisatie van het kunstwerk op de Sanne Wevers-rotonde, een initiatief van het Twents Carmel college locatie Potskampstraat, stelt het college van burgemeester en wethouders maximaal € 10....
Lees verder