Gemeente stelt € 10.000 beschikbaar voor kunstwerk Sanne Wevers rotonde

Algemeen

OLDENZAAL - Voor de realisatie van het kunstwerk op de Sanne Wevers-rotonde, een initiatief van het Twents Carmel college locatie Potskampstraat, stelt het college van burgemeester en wethouders maximaal € 10.000 beschikbaar. Daarmee geeft het college een reactie op het verzoek van het Twents Carmel college om de financiële zorg op zich te nemen voor realisatie van het kunstwerk.

Uitvoering kunstwerk
Het ontwerp voor het kunstwerk bestaat uit een aantal figuren op een (turn)balk. Het Twents Carmel college geeft aan dat het technisch gezien goed mogelijk is om het ontwerp van de leerlingen uit te voeren, maar het is specialistisch werk en zeer arbeidsintensief. De kosten zijn hierdoor veel hoger dan vooraf gedacht. Hierdoor heeft de uitvoering ervan op zich laten wachten. Doordat het college nu het benodigde bedrag beschikbaar stelt, kan het Twents Carmel college met haar leerlingen aan de slag. En krijgt Oldenzaal er in 2019 een prachtig kunstwerk bij.

Waardering voor initiatief
Het college spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat de leerkrachten en leerlingen van het Twents Carmelcollege met veel enthousiasme verzet hebben. Het initiatief laat zien welke bijzondere bijdrage een onderwijsinstelling kan leveren aan de samenleving en de vernieuwende aanpak van het onderwijs. Hun betrokkenheid is groot en dat wordt door het college zeer gewaardeerd. Daarbij laat dit project een mooie verbinding zien tussen verschillende disciplines als onderwijs, sport en cultuur.

Algemeen

Jubilarissen bij Zij Actief De Lutte

Zij Actief hield op 29 januari de jaarvergadering. Op deze vergadering werden 10 leden in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum.
Lees verder