Doorgang Deurningerstraat - Langestraat in ere hersteld

Algemeen

OLDENZAAL - De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar van het winkelcentrum In den Vijfhoek (Unibail Rodamco Westfield) om de doorgang tussen Hofstraat – Langestraat en de opening richting de Deurningerstraat mogelijk te maken. Hierdoor wordt het historische stratenpatroon van Oldenzaal in ere hersteld.

Wethouder Alida Renkema is tevreden over de uitkomsten van de onderhandelingen: “Met deze overeenkomst is letterlijk en figuurlijk een belangrijke doorbraak gerealiseerd. De doorsteek naar de Langestraat maakt onderdeel uit van een ingrijpende herstructurering van onze binnenstad die erop gericht is om het centrum nog bruisender en vitaler te maken. Dat kan alleen als we onze krachten verenigen en écht samenwerken; daar is dit een prachtig voorbeeld van.”

In 2016 is besloten om de overdekte passages van In den Vijfhoek, waaronder de toegang vanaf de Deurningerstraat, aan de openbaarheid te onttrekken. De passage richting Deurningerstraat werd in 2017 afgesloten in het belang van de revitalisatie van het winkelcentrum In den Vijfhoek. In oktober 2017 is door de gemeenteraad gevraagd om varianten te onderzoeken om de “poot” richting de Deurningerstraat te slopen. Daardoor zou een verbinding tussen de Hofstraat en Langestraat mogelijk worden en een opening richting de Deurningerstraat. Afgelopen tijd is in overleg tussen de gemeente en Unibail Rodamco Westfield (URW) de mogelijkheid gecreëerd om bovengenoemde doorgangen mogelijk te maken. Dit geeft een impuls aan de kwaliteit van het winkelcentrum en hierdoor wordt het historisch stratenpatroon rondom het winkelcentrum in ere hersteld. Hiermee wordt een ambitie uit het Masterplan Binnenstad ingevuld.

Verhuizing bibliotheek
Parallel aan de afspraak is overeenstemming bereikt tussen URW en de Bibliotheek over hernieuwde afspraken over de verhuizing naar In den Vijfhoek. Het college van B&W heeft vandaag besloten een voorstel te doen aan de gemeenteraad om een aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen (€ 217.000) voor de verhuizing van de bibliotheek naar het winkelcentrum. Ook URW doet een aanzienlijke bijdrage om de verhuizing mogelijk te maken. De bijdrage van de gemeente is aanvullend op de reeds in 2016 beschikbaar gestelde bijdrage in de verhuiskosten van € 300.000.

Algemeen

Jubilarissen bij Zij Actief De Lutte

Zij Actief hield op 29 januari de jaarvergadering. Op deze vergadering werden 10 leden in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum.
Lees verder
Algemeen

Gemeente stelt € 10.000 beschikbaar voor kunstwerk Sanne Wevers rotonde

Voor de realisatie van het kunstwerk op de Sanne Wevers-rotonde, een initiatief van het Twents Carmel college locatie Potskampstraat, stelt het college van burgemeester en wethouders maximaal € 10....
Lees verder