Thuiszorg, de wijkverpleegkundige als spil in de wijk

Zorgfederatie Oldenzaal

De ouderenzorg in Nederland staat aan het begin van een grote hervorming. Mensen zullen zo lang mogelijk thuis wonen en zullen eerder een beroep moeten doen op hun eigen netwerk. De thuiszorg zal daarom nodig blijven. Toch zal die hulp niet meer zo vanzelfsprekend zijn als voorheen. Het aantal ouderen neemt namelijk toe en de overheid trekt zich terug en zal alleen het allernoodzakelijkste doen om zo de zorg betaalbaar te houden, maar ook om te zorgen dat u zolang mogelijk uw eigen regie houdt op uw leven. Thuis blijven wonen zolang dat kan, dat wil iedereen. Daardoor blijft u ook geestelijk en lichamelijk langer fit. Zolang u actief kunt blijven geeft dat meer leefplezier.

De wijkverpleegkundige spil in de wijk
Ouderen blijven langer thuis blijven wonen. Daarom zijn alle zorgorganisaties in Nederland bezig de zorg anders in te richten, zodat zij ook in de toekomst een toenemende vraag kunnen blijven opvangen. In Oldenzaal zijn wij dat aan het organiseren met gemeente en huisartsen en welzijnsorganisaties. Het is de bedoeling dat de vertrouwde eigentijdse wijkverpleegkundige als spil in de wijk, ouderen en de mantelzorgers gaat ondersteunen door samen een goed plan op te stellen. Het is dus eigenlijk een beetje terug naar vroeger.

Hoe gaat dat straks
Wanneer u ouder wordt en ondersteuning nodig is, zal de wijkverpleegkundige samen met u kijken welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Dat is om te zorgen dat u langer gezond en zelfstandig kunt blijven. In een gesprek gaat u samen met haar kijken wie u daarbij kan ondersteunen. De ervaring is dat samen met mantelzorgers en vrijwilligers veel opgelost kan worden. Ook kunnen we moderne middelen inzetten, zoals beeldzorg en medicatiebegeleiding op afstand. Alleen de noodzakelijke zorg zal dan door de verpleegkundige of het zorgteam worden gedaan.
Ook met onze huidige cliënten gaan we aan de keukentafel zitten om te kijken of u, samen met mantelzorgers en andere ondersteuning, met minder professionele zorg/betaalde zorg kan.
Wij zullen ons inzetten om met u te kijken naar mogelijkheden. Wij zijn daarin creatief en kennen Oldenzaal als geen ander. Samen met huisartsen en gemeente zullen we passende ondersteuning mogelijk maken. Onze motto blijft ‘thuiszorg die goed en vertrouw voelt’.
Op deze manier draagt iedereen een steentje bij om zorg ook voor de nieuwe groep ouderen mogelijk te maken. Dit is de opdracht die wij als zorgorganisatie van de overheid krijgen om de zorg betaalbaar te houden.

Zorgfederatie Oldenzaal wil dat iedereen in Oldenzaal en omgeving op een waardige manier oud kan worden. Zelfstandig thuis, zo nodig met ondersteuning en zorg van ThuiszorgCentrumOldenzaal. Soms is dat wonend in een veilige beschermde omgeving, die voelt als thuis en van alle gemakken voorzien zoals in onze zorgwoningen. Als dat niet meer lukt bieden wij warme en deskundige verpleeghuiszorg in Mariahof en Scholtenhof, met ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in een huiselijke omgeving, net als thuis.