Kleinschalige verpleeghuiszorg in Mariahof en Scholtenhof

Zorgfederatie Oldenzaal

In onze locaties Scholtenhof en Mariahof in Oldenzaal is kleinschalige verpleeghuiszorg ontwikkeld. Deze vorm van wonen is met name bedoeld voor ouderen met dementie. Ook bieden wij mogelijkheden voor kortdurend verblijf (wanneer mantelzorger op vakantie gaat) of herstelzorg (na een operatie). Door de dementie raakt men meer en meer de grip op zichzelf en het leven kwijt. Daarom bieden wij een woonomgeving waar het leven, zoals men dit gewoon is, toch kan voortzetten. In principe kan men in deze woonvorm blijven wonen tot en met het overlijden, door alle fasen van de dementie heen.

LeefSaam, de kracht van de leefgemeenschap
Elke leefgemeenschap heeft zijn eigen naam en in de leefgemeenschap staat de cliënt en de leefomgeving centraal. De zorg is als het leven zelf met voldoende tijd voor ontmoetingen, zodat er echte contacten ontstaan. Zo bouwen we een vertrouwensband op met onze bewoners. LeefSaam betekent samen redzaam. Bewoners, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers vormen samen een leefgemeenschap,waarin aandacht en liefde centraal staan. De gemeenschappelijke huiskamer is het hart van de leefgemeenschap. Iedere bewoner beschikt over een eigen zit/slaapkamer met een eigen badkamer en toilet. Het is belangrijk om het eigen meubilair, bed- en linnengoed en andere persoonlijke spullen mee te nemen, zodat het vertrouwd voelt. Wij zorgen voor een hoog/laagbed, een hang-legkast, vloerbedekking en overgordijnen.

Familie
Familie is altijd welkom en wordt uitgenodigd om onderdeel uit te maken van de alledaagse dingen. De familie is een belangrijke bron van informatie. U kunt ons helpen uw vader of moeder beter te leren kennen. In overleg met familie maken we afspraken over uw betrokkenheid bij het dagelijks leven en de zorg.

Wet bopz
In artikel 60, wet bopz worden de rechten van onder andere dementerenden geregeld. Bijvoorbeeld als iemand onvrijwillig wordt opgenomen op een gesloten zetting. Het ciz beoordeelt of de veiligheid en bescherming van het verpleeghuis nodig is. Vaak kan de dementerende zelf niet aangeven of hij/zij het daar wel of niet mee eens is. Er is dan sprake ‘bereidheid noch verzet’ en artikel 60 wet bopz is dan van toepassing. Men kan alleen worden opgenomen in een daarvoor speciaal aangewezen instelling zoals onze kleinschalige verpleeghuiszorg.
In scholtenhof en Mariahof zijn inmiddels de verdiepingen gesloten. Respect, vrijheid, geborgenheid, veiligheid en liefde zijn voor de medewerkers belangrijke waarden. Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen lijkt haaks op deze waarden te staan. Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt zo veel mogelijk voorkomen. De nadruk ligt daarom op preventie en alternatieve oplossingen. Overleg met de bewoner, diens familie, de behandelend arts en andere disciplines moeten het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen zoveel mogelijk beperken. In Scholtenhof hebben we tevens de mogelijkheid om met dwaaldetectie onze bewoner de bewegingsvrijheid te geven die bij hem past.

Informatie
Wanneer u als familie zich zorgen maakt en denkt dat verpleeghuiszorg nodig is kunt u altijd contact opnemen met onze cliëntadviseur voor een vrijblijvend gesprek. Om in aanmerking te komen voor onze kleinschalige woonvorm heeft u een indicatie nodig van het centrum indicatiestelling zorg (ciz) voor een zorgzwaartepakket 4,5 ,6, of 7. Onze cliëntadviseur helpt u met de aanvraag, u kunt haar bereiken via de email m.raanhuis@zorgfederatieoldenzaal.nl of telefonisch 0541-513433