Gerda Bisperink, clientadviseur en casemanager

Zorgfederatie Oldenzaal

Gerda Bisperink is cliëntadviseur en casemanager van Zorgfederatie Oldenzaal/ ThuiszorgCentrumOldenzaal.
Zorgfederatie Oldenzaal bestaat uit Mariahof en Scholtenhof, aanleunwoningen voor zelfstandig wonen met zorg en ThuiszorgCentrumOldenzaal. Dit jaar verschijnen er een aantal columns om de lezers van de Glimlach informatie te geven over Goede zorg die vertrouwd voelt.

Welke zorg kan er worden geboden?

Het is de afgelopen jaren uitgebreid in het nieuws geweest; de zorg is ingrijpend veranderd. We hebben allemaal verhalen gehoord van mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren en niet weten hoe ze het allemaal thuis moeten redden, maar die niet meer in een zorginstelling terecht kunnen.
Alleen de mensen die echt heel erg zorgafhankelijk zijn, mensen die veel dagelijkse hulp en ondersteuning nodig hebben, die komen nog in aanmerking voor een plaatsje in een zorginstelling/verpleeghuis.

Hoe is nu echt de situatie tegenwoordig? Wanneer en onder welke omstandigheden kan je nog in aanmerking komen voor een appartement in Scholtenhof of Mariahof?

Situatie:
Een mevrouw van 95 jaar. Haar man is al jaren geleden overleden. Zij heeft één dochter. Deze woont in Limburg. Mevrouw heeft een gelijkvloerse woning met alarmering.
Mevrouw heeft een huishoudelijke hulp, en zij krijgt thuiszorg voor het douchen en het aan- en uittrekken van de elastische kousen. Daarmee redt zij zich goed.

Dan verandert de situatie. Zij wordt onhandiger met haar rollator. Ze begint in huis te vallen en kan dan niet meer zelf overeind komen. Mevrouw moet iedere keer als ze op wil staan worden geholpen, dus ook als ze naar het toilet moet. Ondertussen komt de thuiszorg 7 x per dag, ook ‘s nachts. Daarbij komt dat mevrouw niet meer zo alert is als vroeger. Ze wordt angstig en durft niet meer zo goed alleen te blijven.

De wijkverpleegkundige gaat in gesprek met mevrouw en met haar dochter. Samen zijn zij het met elkaar eens dat de grenzen van het zelfstandig blijven wonen nu wel zijn bereikt. Maar hoe moet dat, kan mevrouw Janssen wel naar een zorginstelling?

Ja dat kan, als iemand in een situatie komt dat hij of zij heel veel zorg per dag nodig heeft. Of dat alleen wonen niet meer verantwoord is, omdat iemand niet meer helemaal zelf alles goed kan overzien en inschatten. In dat geval kan je nog steeds een indicatie aanvragen bij het CIZ.

In het geval van mevrouw Janssen is dat ook gelukt. Zij bewoont nu een heel mooi appartement in de Scholtenhof. Zij kan meedoen aan de activiteiten die dagelijks worden georganiseerd en ze kan zich ook terugtrekken in haar appartement.
Van een angstige dame, die nergens meer zin in had, heeft mevrouw weer haar geestkracht hervonden.

Waar kan je terecht als je, net zoals deze mevrouw, jezelf niet meer kan redden?
Voor meer informatie of advies kunt u contact met mij opnemen, Gerda Bisperink, clientadviseur bij Zorgfederatie Oldenzaal. Tel.nr. 0541-513433 of via email: g.bisperink@zorgfederatieoldenzaal.nl

Gerda Bisperink