Familie en vrienden zijn belangrijk voor mensen

Zorgfederatie Oldenzaal

Marcel Dijkhuis is verpleegkundige bij Zorgfederatie Oldenzaal, locaties Mariahof en Thuiszorg.
Zorgfederatie Oldenzaal bestaat uit Mariahof en Scholtenhof, aanleunwoningen voor zelfstandig wonen met zorg en ThuiszorgCentrumOldenzaal. Dit jaar verschijnen er een aantal columns om de lezers van de Glimlach informatie te geven over Goede zorg die vertrouwd voelt.

De ouderenzorg in Nederland is in ontwikkeling. Wij weten allemaal dat er gekort wordt op de zorg, zowel in de extramurale als in de intramurale zorg. Als u de landelijke media volgt is het bijna de orde van de dag. Ook Zorgfederatie Oldenzaal springt hierop in en we zijn bezig met een omslag. We streven er onder meer naar de regie van de cliënt te versterken door uit te gaan van het dagritme; de manier van leven, de dagindeling, zoals de cliënt dat altijd gewend was. Daarbij worden familieleden en andere relaties uitdrukkelijk betrokken.
Zorgfederatie Oldenzaal heeft daar op geanticipeerd door te starten met het project Noaberondersteuning. Familie en vrienden dragen in belangrijke mate bij aan het welzijn en welbevinden van de cliënt. Die bijdrage is zzowel voor henzelf als voor hun naaste van betekenis. De cliënt, met zijn familie en vrienden, is het vertrekpunt waar de zorg op aansluit. Het doel is dat familieleden en relaties zich meer uitgenodigd voelen hun normale sociale band met hun naaste, die van
de zorg en dienstverlening afhankelijk is, te behouden dan wel weer op te pakken. Het is natuurlijk geen verplichting. Het gaat erom dat de cliënt een goed leven heeft.
Marcel: ‘Stel dat je gewend was om als dochter iedere week met je moeder naar de kapper te gaan. Dan zou het mooi zijn om dit ook na de verhuizing naar Zorgfederatie Oldenzaal, gewoon te blijven doen. Dit geeft een vertrouwd gevoel voor de moeder als de dochter’.

In de projectgroep Noaberondersteuning wordt gekeken hoe we familie en vrienden van cliënten meer kunnen uitnodigen om deze betrokkenheid voort te zetten.
Marcel: ‘Als verpleegkundige in de thuiszorg kwam ik het volgende tegen. Een dame op leeftijd heeft geen familie in de buurt wonen. Wij kunnen haar niet meer begeleiden in het bezoek aan medisch specialisten, vanwege wijziging wet- en regelgeving. Zij heeft een buurman bereid gevonden om haar hierbij te begeleiden. Ieder voelt zich er goed bij. Een mooi voorbeeld van noaberondersteuning’.
Zorgfederatie Oldenzaal heeft er voor gekozen om dit project te ondersteunen door het opstarten van een projectgroep. De deelnemers komen uit alle
geledingen van de organisatie (medewerkers, informele zorg, vrijwilligers) en worden ondersteund door kenniscentrum Vilans. De werkwijze wordt onder de loep genomen, er worden trainingen voor medewerkers en vrijwilligers georganiseerd en er zijn theatervoorstellingen georganiseerd om de contacten met familie en vrienden op een leerzame en ludieke manier onder de aandacht te brengen.

Marcel: ‘Wij hopen hiermee Noaberondersteuning op een goede manier in te voeren en te continueren voor in de toekomst. Allemaal met maar één doel: het welzijn van onze cliënt. Bij de Zorgfederatie je leven leiden zoals je het gewend bent’.