Dementievriendelijk wonen

Zorgfederatie Oldenzaal

Mensen met dementie zijn, meer dan gezonde mensen, afhankelijk van hun omgeving en hebben behoefte aan een omgeving waarin zij, hun mantelzorgers en medewerkers zich thuis en op hun gemak voelen. Het is dus relevant dat de inrichting van een omgeving voor mensen met dementie zorgvuldig is afgestemd op deze behoefte.

Mensen met dementie krijgen te maken met geheugenproblemen, waarbij opslaan en oproepen van informatie steeds lastiger wordt. Het denken, inschatten en interpreteren van situaties en oriëntatie in tijd en omgeving wordt steeds moeilijker. Daarnaast wordt het plannen van dagelijkse zaken en het verrichten van dagelijkse activiteiten steeds lastiger, evenals het gebruiken en begrijpen van taal. Na verloop van tijd kunnen inzicht ook gedrags- en stemmingsproblemen voor doen. Deze beperkingen kunnen bij dementerenden tot gevoelens van angst en onveiligheid, achterdocht, onmacht, verlatenheid en doelloosheid
In de laatste fase van dementie zijn mensen vaak mobiel zeer beperkt, geheel afhankelijk van zorg en kunnen niet meer hun behoeften, gevoel en pijn onder woorden brengen.

Om de kwaliteit van leven enigszins te optimaliseren draagt een passende omgeving voor dementerenden hieraan bij. Het doel hierbij is om te gaan voor dementievriendelijk wonen voor cliënten uitgaande van 3 hoofdlijnen:

1. Zintuiglijk comfort;

2. Bewegingsvrijheid in een oriënterende omgeving die veilig voelt voor de bewoner;

3. Het persoonsondersteunende karakter van de omgeving.

Binnen Zorgfederatie Oldenzaal is op basis van deze uitgangspunten en de onderscheidende klassiek huiselijk huisstijl gestart met een nieuwe inrichting en aankleding van ruimtes. Warme klassieke kleuren met voldoende contrasten zijn de basis voor de huiselijke omgeving. Recent zijn zes huiskamers opnieuw ingericht. Iedere huiskamer is uniek. Samen met medewerkers van de desbetreffende woongroepen zijn meubels en accessoires verzameld om een herkenbare en comfortabele inrichting te creëren voor de bewoners. Iedere huiskamer bestaat uit één ruimte waarin verschillende hoeken zijn gecreëerd. Door het gebruik van verschillende contrastkleuren worden bewoners onbewust ondersteund in de behoefte. Zo zijn rondom de keukens warme gele en oranje tinten gebruikt die een positief effect hebben op de eetlust en zijn blauwe en groene tinten gebruikt rondom de openhaarden omdat deze een rustgevende uitwerking hebben. Ten behoeve van het comfort zijn de huiskamers hier en daar aangevuld met functionaliteiten van nu. Het resultaat is dat er leefomgevingen zijn gecreëerd waar zowel de bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familie en bezoekers zich thuis voelen. In de algemene ruimtes als de zalen, receptie wordt gebruik gemaakt van warme kleuren die aanzetten tot activiteit, aangevuld met klassieke meubelen. Een interieur groeit en is nooit helemaal af. We bieden bewoners de mogelijkheid om zelf herkenbare meubels of accessoires mee te nemen en toe te voegen aan de inrichting.