De wijkverpleegkundige terug van (nooit) weggeweest

Zorgfederatie Oldenzaal

Annette Kersten, manager Zorg en Kwaliteit.

Bij de hervormingen in de thuiszorg is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor het verpleegproces van het begin tot het eind. Zij is degene die samen met de cliënt aan de keukentafel afspreekt welke zorg en verpleging nodig is. Aanvragen voor thuiszorg kan de cliënt zelf doen, de huisarts of komen binnen via het ziekenhuis. De wijkverpleegkundige heeft zich op deze nieuwe taak voorbereid. De eerste ervaringen van wijkverpleegkundigen en cliënten zijn positief. Hier volgt een ervaring van een cliënt en wijkverpleegkundige.

De cliënt: ‘Ik wist niet goed wat ik van het gesprek moest verwachten. Ik had in het begin het gevoel dat er veel verwacht werd van mijn kinderen en/of buren. Uiteindelijk hebben we goede afspraken kunnen maken. De thuiszorg komt in de ochtend en ‘s avonds krijg ik hulp van buren of anderen. Op deze manier ben ik ook minder afhankelijk van de thuiszorg en dat vind ik prettig. Ik zit er aan te denken om zelf een ipad aan te schaffen. Dan kan ik mijn eigen zorgplan inkijken, maar ook spelletjes doen en internetten. Ik ben tevreden over hoe het gesprek verlopen is.’

De wijkverpleegkundige: ‘Het leuke uit dit gesprek vond ik vooral, dat het begon met wat frustratie naar de overheid. Mevrouw vond dat er teveel verwacht wordt van haar kinderen en eventueel buren. We hebben hierover gepraat, en afgesproken is dat toch een aantal keer de zorg over wordt genomen door de buren en vrienden. Dit vond ik zo’n ‘leuke’ wending, hier gaat het dus om.’

In het gesprek wordt goed geluisterd naar de cliënt en kijkt de verpleegkundige onder meer waar eventueel het zelfstandigheidstekort zit, of er een dreigende overbelasting is van de mantelzorger en hoe de cliënt omgaat met de ziekte. De cliënt wordt direct betrokken bij de opzet van het zorgplan, de acties en de uitkomsten.
De wijkverpleegkundige gaat dus samen met de cliënt op zoek naar passende oplossingen, met als doel zichzelf zoveel als mogelijk overbodig te maken.
Daarom neemt de wijkverpleegkundige vaak in het begin wat meer tijd, waardoor later wat minder zorg nodig is. Het is belangrijk dat de cliënt niet afhankelijk van zorg wordt, de eigen regie op zijn leven houdt en dat zorg betaalbaar blijft.

Heeft u vragen of thuiszorg nodig? Bel dan de wijkverpleegkundige. Zij komt graag bij u thuis voor een keukentafelgesprek.