Ik betaal premie dus ben ik verzekerd

Visschedijk

Deze wijsheid kan helaas in de prullenmand. Voor de gemiddelde verzekerde is het sluiten van een verzekering dan ook een ‘low interest’-product. Als de dekking goed lijkt, is het voornamelijk de premie waar naar gekeken wordt. Verzekeraars doen hier zelf op grote schaal aan mee, doordat er massaal op internet wordt geadverteerd en alleen de P van prijs wordt genoemd. Voor de gemiddelde particulier is het betalen van premie en het bezit van een polis over het algemeen voldoende om verzekerd te zijn, alhoewel er uitgebreide dekkingen zijn en casco dekkingen. Bij een uitgebreide dekking denkt de gemiddelde verzekerde dat het qua dekking wel goed zal zijn, maar vaak is dit niet meer dan een marketingbegrip. Uitgebreid betekent juist beperkte dekking! Tevens zijn er met de opkomst van internetverzekeraars allerlei andere voorwaarden in omloop. Bij schade krijgt u veelal gereviseerde onderdelen en bent u verplicht de schade te laten herstellen bij een door de verzekeraar (op prijs) geselecteerd schadeherstelbedrijf. Of de kwaliteit dan altijd hetzelfde is mag u zelf invullen.
Voor bedrijfsmatige verzekeringen ligt alles even anders. Een aantal grote branden in Twente zijn hiervan helaas het voorbeeld. Naast het hebben van een polis en het betalen van premie hanteert een verzekeraar clausules. Deze clausules staan vaak op het laatste polisblad en vermelden de uitsluitingen. Deze clausules verwijzen naar NEN 1010 en 3140 en zijn vaak de oorzaak van geweigerde verzekeringsuitkeringen. NEN 1010 en 3140 zijn eisen uit het bouwbesluit aan de elektrische installatie en moeten elke 1,2 of 3 jaar geïnspecteerd worden (afhankelijk van uw bedrijf) anders vervalt de dekking. De meeste rechtszaken met verzekeraars in Nederland gaan thans over deze uitsluitingen en het niet juist volgen van deze clausules. 65% van de ondernemers die met brand te maken krijgt kunnen hun bedrijf niet weer opstarten. Het is dus van groot belang dat u elk jaar met uw verzekeringsadviseur om tafel gaat voor een onderhoudsgesprek. Aan de hand van een checklist zal de adviseur alles met u nalopen zodat alle clausules (denk ook aan alarm, blusmiddelen en buitenopslag) gevolgd worden en u niet een van de 65% ondernemers wordt. Heeft u als ondernemer u verzekeringsadviseur het laatste jaar niet gesproken? Kom dan zelf in actie!