Wanneer was uw laatste hypotheekcontrole?

Hypotheekkeuring
Het is een vreemd principe dat een auto jaarlijks een onderhoudsbeurt nodig heeft en afhankelijk van de ouderdom een APK, terwijl we naar onze hypotheek (misschien wel het duurste en belangrijkste financiële product dat u in uw leven aanschaft) nooit meer omkijken, nadat we eenmaal zijn verhuisd.
Ook een hypotheek heeft onderhoud nodig, de randvoorwaarden voor de beste hypotheek kunnen van de ene op de andere dag veranderen. Dit heeft niet alleen te maken met de marktomstandigheden, maar ook zaken als uw inkomen of levensfase hebben invloed op de hypotheek.

Continue veranderingen
Tijdens de looptijd van uw hypotheek staat de wereld niet stil. De rente is gezakt naar een historisch dieptepunt: wat dacht u van nu al tien jaar vast vanaf 2,8 procent? Maar ook de fiscale regels wijzigen steeds. U staat er misschien niet altijd bij stil, maar voor hypotheken die in 2001 al liepen vervalt over zestien jaar de fiscale aftrek. En zestien jaar... Dat lijkt nog ver weg, maar dat is 't zo. Het is dus zaak om hier goed bij stil te staan en eventueel de hypotheekvorm zo aan te passen, dat het fiscaal gunstig uit pakt.
Maar ook zaken als werkloosheid, het krijgen van een erfenis, scheiden of overlijden van de partner zijn allemaal veranderingen die impact hebben op de financiële huishouding. Daardoor kan de ideale hypotheek van vandaag er morgen heel anders uit komen te zien.

Controle is verstandig
Het is daarom verstandig om uw hypotheek regelmatig te controleren. Dat kunt u zelf doen of uitbesteden. Het voordeel van uitbesteden is dat wij elke dag de marktrentes en verzekeringspremies controleren. Wij zijn hiervoor aangesloten bij de Nationale Hypotheekbond. Deze rekent dagelijks uw hypotheek door en controleert of het verstandig is om uw hypotheek aan te passen.
Het eerste gesprek is bij ons altijd vrijblijvend en tijdens het gesprek kunnen we altijd bekijken of, en zo ja wat, wij voor u kunnen betekenen.