Waar twee ogen sluiten, hebben vele handen werk.

Iedereen herkent dat wel, tijdens je leven bouw je een veelvoud aan contacten op met financiële- en overheidsinstellingen. Vaak is dit begonnen met een lokale bank en later met bijvoorbeeld een pensioenfonds, een zorgverzekeraar, de belastingdienst of een hypotheekadviseur.
Bij belangrijke emotionele gebeurtenissen zoals geboorte, trouwen en overlijden is het hierdoor een zoekplaatje bij wie u wat geregeld heeft of waar u eventueel recht op heeft.
In de dagelijkse gesprekken die ik met klanten heb, merk ik ook iedere keer weer dat of de ene of de andere partner de financiën regelt, maar wat gebeurt er als juist die persoon ons ontvalt? De administratie na een overlijden geeft vaak een enorme hoop werk voor nabestaanden en dat wil je ze niet aandoen. Ook bij leven, als je al je administratie op orde hebt dan komt er meer ruimte vrij in je hoofd. Vaak is er wel dat goede voornemen om alle belangrijke zaken te ordenen en eens te beschrijven. Sommigen beginnen ook daadwerkelijk aan zo’n overzicht ( en maken het meestal niet af ). We zien allemaal wel het nut en de noodzaak ervan in, maar schuiven het voor ons uit.

Met het bovenstaande in gedachten, hebben wij het nazorgplan ontwikkeld. Het is een dossier wat wij aanleggen voor mensen die alle administratieve zaken op orde willen hebben. Het is een plan voor nu en een handig naslagwerk voor achterblijvers.. Het is een overzicht van al die zaken die gewoon versnipperd in huis liggen, dan wel uniek in iemands hoofd aanwezig. Het nazorgplan is niet een eenmalig iets, nee u heeft minimaal eenmaal per jaar persoonlijk contact met de nazorgplanner. Deze neemt dan alle relevante correspondentie van het afgelopen jaar met u door en administreert deze. Onderwerpen zoals: verzekeringen, belastingen, hypotheken, pensioenen, bankzaken, fiscale en notariële onderwerpen maken deel uit van het nazorgplan. Digitaal heeft u altijd inzage in uw Nazorgplan en hierdoor zijn uw gegevens inzichtelijk.

Al deze gegevens zullen te zijner tijd een steun in de rug zijn voor de nabestaanden voor het afwikkelen van de nalatenschap. Zij hoeven niet meer op zoek naar verzekeringspolissen, bankrekeningen, contactpersonen, adressenlijsten of financiële verplichtingen. Allemaal praktische zaken die, als ze eenmaal op papier staan, een schat aan informatie geven, maar zo lastig uit te zoeken zijn als u er niet meer bent.

De kracht van het nazorgplan zit hem in het feit dat een gespecialiseerd persoon de gegevens samen met de klant bespreekt en er voor zorgt dat het nazorgplan compleet en elk jaar actueel blijft.

Mocht u na het lezen van bovenstaande van mening zijn dat ook u baat kunt hebben bij het nazorgplan, neemt u dan even contact met ons op. Wij kunnen u het nazorgplan nader toelichten en u ook een uitgebreide brochure toesturen. Tel. 0541-581033.