Zoek het voorlopige energielabel alvast op!

Kock Van Benthem

Tot 31 december 2014 blijft het huidige energieprestatiecertificaat (hierna: EPA-label) wettelijk verplicht bij de verkoop of verhuur. Ondanks dat dit EPA-label al sinds 2008 verplicht is bij de levering van een woning, wordt in de praktijk veelal de afspraak gemaakt dat verkoper geen EPA-label verstrekt aan de koper. Er staat nu namelijk nog geen sanctie op het niet overhandigen van een label.

Per 1 januari 2015 verandert de regelgeving over het energielabel. Woningeigenaren die nog geen energielabel hebben, ontvangen in januari 2015 een brief van de Rijksoverheid met hun voorlopige energielabel. Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop of verhuur van woningen verplicht om hier zelf een definitief energielabel van te maken. Het hebben van een definitief energielabel wordt dan bij de eigendomsoverdracht verplicht.

Het voorlopige energielabel moet worden gezien als een indicatie van de energielabelklasse op basis van de bij de overheid reeds bekende gegevens over het pand, zoals woningtypte, oppervlakte en bouwjaar. Deze is nu ook al te vinden op de website http://energielabel-checker.rvo.nl.

Het voorlopig energielabel is NIET voldoende om te voldoen aan de plicht om een label te leveren bij verkoop of verhuur van een woning. Het heeft geen formele status, u zult het dus eerst definitief moeten maken om aan uw verplichting te kunnen voldoen!

Definitief energielabel
Om van het voorlopige energielabel een definitief energielabel te maken, gaat u naar een internetapplicatie van de Rijksoverheid (op dit moment nog in ontwikkeling). Op deze applicatie kunt u in januari 2015 de vooraf ingevulde gegevens controleren en aanpassen, bijvoorbeeld informatie over de isolatie, het glas en de verwarmingsketel. De applicatie geeft aan voor welke gegevens er bewijsstukken aangeleverd moeten worden, zoals een foto van een CV-ketel. Vervolgens controleert een erkende deskundige de gegevens op afstand. Na akkoord ontvangt u uw definitieve energielabel.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) ziet toe op de naleving van de verplichting van het hebben van een energielabel. Nederland heeft zich hiertoe verplicht in het Energieakkoord. Het maakt voor de ILT niet uit of u op grond van de koopovereenkomst hebt afgesproken geen label te verstrekken. Bij het leveren van een woning zonder hierbij een definitief energielabel te verstrekken, kan een sanctie aan de verkoper worden opgelegd. Dit kan gaan om een last onder dwangsom met de verplichting om alsnog een label aan te vragen, maar er kan ook direct een boete van maximaal € 390,-- worden opgelegd.

Voor de volledigheid merken wij op dat een notaris de levering van de woning niet zal blokkeren indien u geen energielabel of EPA-label heeft.

Houdt u er wel rekening mee dat het valideren van het label door een erkend deskundige enkele werkdagen in beslag zal nemen en mede afhankelijk is van de door u verstrekte informatie! Naar verwachting kost het valideren van het label enkele tientjes.

Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met één van onze medewerkers.

Bert Kock en Han van Benthem
KockvanBenthem Makelaars