Wjzigingen per januari 2015

Kock Van Benthem

Afbouw hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari verder verlaagd: van 51,5% in 2014 naar 51% in 2015. Dit raakt je alleen als je met je inkomen in de hoogste belastingschijf valt. Voor elke €10.000 betaalde hypotheekrente krijg je in 2015 in totaal ongeveer € 50 minder belasting terug. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5%, tot 38% in 2041.

Restschuld?
Ga je verhuizen en financier je een restschuld mee? Dan is het goed te weten dat de rente op restschulden per 1 januari 2015 vijftien jaar aftrekbaar wordt, in plaats van tien jaar. Deze maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 zijn ontstaan.

Bovengrens NHG bijgesteld
Per 1 juli 2015 wordt de bovengrens voor Nationale Hypotheek Garantie verlaagd van € 265.000 naar € 245.000. Er kan dan maximaal € 245.000 geleend worden om voor deze regeling in aanmerking te komen.

Maximale grens huurtoeslag
De maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag bedraagt € 710,68. Voor jongeren onder de 23 jaar mag de maandhuur in 2015 maximaal € 403,06 zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2014 was dat
€ 389,05.

Meerdere woningen?
Heb je een lege, te koop staande woning? Dan heb je recht op hypotheekrenteaftrek tijdens het jaar waarin het leeg in de verkoop is gezet en de drie jaren daarna. Voorbeeld: Een woning staat met ingang van 1 mei 2015 leeg en te koop. De woning mag dan maximaal tot en met 31 december 2048 als eigen woning worden aangemerkt. Is de woning na die 3 jaar niet verkocht? Dan is de rente niet meer aftrekbaar, en wordt de woning en de schuld belast in box 3 (sparen en beleggen).

Laag btw-tarief voor renovatie 2015
De tijdelijke verlaging (6%) van het btw-tarief voor renovatie en herstel is verlengd tot 1 juli 2015. Deze regeling zou eindigen op 1 januari 2015, maar wordt verlengd tot 1 juli 2015. Daarna gaat het tarief naar 21%.
Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die worden afgerond in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Voorwaarde is wel dat je huis ouder moet zijn dan 2 jaar. Voor de materialen ben je wel het verhoogde tarief verschuldigd. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

Energielabel 2015
Vanaf 1 januari 2015 riskeert een woningeigenaar een boete die kan oplopen tot 400 euro wanneer het energielabel bij de verkoop, verhuur of oplevering van zijn woning ontbreekt. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u graag naar onze eerdere column (te zien op www.kvbm.nl).

Verlaging tijdelijke vrijstelling schenkbelasting
De tijdelijk tot € 100.000 verhoogde schenkingsvrijstelling voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning of aflossing van de eigenwoningschuld vervalt per 1 januari 2015. Vanaf die datum is het voor ouders mogelijk om eenmalig tot € 52.281 belastingvrij te schenken voor de verwerving of kosten van een woning. Die vrijstelling geldt alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar.

Bert Kock en Han van Benthem
KockvanBenthem Makelaars