Voorjaar op de woningmarkt

Kock Van Benthem

Buiten begint het voorjaar, ook de markt voor koopwoningen lijkt wederom in een prille voorjaarsstemming terecht te zijn gekomen.
Onderzoekers van de ING, Rabobank en het economisch instituut voor de bouw spreken elkaar tegen voor wat betreft de hoogte van de verwachte prijsontwikkeling. Over één ding zijn ze het samen eens, te weten;
het aantal transacties zal evenals de prijzen toenemen en uiteindelijk ook de nieuwbouw van koopwoningen. Wel treden daarbij grote regionale verschillen op: de groei concentreert zich in het westen en midden des lands en in de grotere steden. Men onderscheidt een aantal positieve en negatieve kenmerken, zoals:
Positief is het verloop van de hypotheekrente. Weliswaar zijn de marges voor hypotheekbanken hoog, maar de algemene lange rente is uitzonderlijk laag en wellicht zorgt een toenemende concurrentie op de hypotheekmarkt voor een verdere daling van de hypotheekrente. Overigens impliceert een lage actuele rente een toenemend risico op de langere termijn. Immers, wat exceptioneel laag is, kan op den duur alleen maar omhoog.
Een tweede positieve factor is het actuele woningtekort, in combinatie met de actuele lage woningproductie. Dit biedt ruimte voor een inhaaleffect in zowel koop- als huursector.
Een derde positieve factor is de structurele verlaging van de overdrachtsbelasting waardoor een spreekwoordelijke barrière op de woningmarkt goeddeels is uitgeschakeld.
Tenslotte is een positieve factor dat de koopprijzen sinds 2008 met ruwweg 20% zijn gedaald. Er wordt niet verwacht dat de koopprijzen nog verder omlaag zullen duikelen in combinatie met het toenemend consumentenvertrouwen op de koopwoningmarkt.
Tegenover de genoemde positieve factoren staat ook een aantal negatieve factoren.
Allereerst is er de afnemende demografische groei, waardoor de motor achter de woningbehoeftengroei geleidelijk aan langzamer gaat draaien. Belangrijk zijn ook hier de toenemende regionale verschillen.
Vervolgens is er het structurele beleid van kabinet en De Nederlandsche Bank om de hypotheekrenteaftrek te reduceren, de aflossingsplicht te benadrukken en de hypotheekvoorwaarden geleidelijk aan te scherpen.
Dan staan er nog steeds meer dan een miljoen koophuizen onder water: de hypotheek is hoger dan de geschatte waarde van de woning. Voor die eigenaren geldt dat zij in hun huis gevangen zitten en niet kunnen verhuizen zonder restschuld.

De arbeidsmarkt is de laatste jaren steeds flexibeler geworden en zal de komende jaren verder flexibiliseren. Dat betekent een verdere groei van tijdelijke aanstellingen en werkers met een zzp-status. Sommige banken zijn – onder voorwaarden – bereid om in dergelijke gevallen een hypotheek te verstrekken, maar in het algemeen geldt: hoe flexibeler de arbeidsmarkt, des te groter de vraag naar huurwoningen.

Kortom voldoende redenen om gematigd positief naar de markt voor koopwoningen te kijken. Waarbij het advies blijft luiden; wees optimistisch doch voorzichtig, kijk en vergelijk goed en beslis nadat alle van belang zijnde factoren in kaart gebracht zijn.
Uw makelaar is u hierbij graag van dienst!

Han van Benthem
KockvanBenthem Makelaars