Uw huis is na de vakantie meer waard

Kock Van Benthem

We hopen dat u een fijne vakantie hebt gehad. Hoe prachtig en gerieflijk de camping of uw kamer in het hotel ook waren, uw eigen huis is bij terugkomst zijn gewicht in goud waard. Je eigen keuken, je eigen tuin, je eigen bed ligt toch lekkerder en de badkamer ruikt zo vertrouwd. Ja, uw huis is na de genoten vakantie u meer waard geworden. Meer waard in beleving, maar ook in letterlijke zin is uw huis de afgelopen periode meer waard geworden ten opzichte van de hiervoor liggende periode.

Na enkele jaren waarin de huizenprijzen bleven dalen, is er de laatste tijd weer sprake van stijgende prijzen. Die liggen weliswaar nog niet om het niveau van voorheen, en dat zal wellicht ook niet bereikt worden, maar het dieptepunt is gepasseerd en de prijzen maken weer een beweging naar boven. Overal lees je dat het beter gaat in Nederland. De economische groei is groter dan voorzien, het besteedbaar inkomen van de meeste Nederlanders neemt toe en het consumentenvertrouwen zit in stijgende lijn. Daarbij komt dat de hypotheekrente onveranderd laag blijft. Deze ontwikkelingen resulteren op de huizenmarkt in gestegen verkopen. Te verkopen huizen zijn er nog wel, maar de voorraad slinkt.

Nu u weer van vakantie bent teruggekeerd en de dagelijkse beslommeringen weer de overhand hebben, is een goede zaak om uw woonsituatie eens nader te beschouwen. Dan bedoelen we in eerste instantie de feitelijke situatie. Voldoet het huis nog aan de uitgangspunten die u bij aankoop stelde, of is deze bijvoorbeeld door uitgevlogen kinderen danig veranderd en woont u eigenlijk in een te groot huis. Of is die grote tuin, vroeger één van de redenen om dit huis te kopen, nu eigenlijk te groot en gaat uw voorkeur uit naar een kleinere tuin of misschien wel een appartement. En dan zijn er nog de financiële zaken. Zijn de maandelijkse woonlasten nog goed op te brengen? En dan moet je niet alleen denken aan de hypotheek, maar ook aan verzekeringen. In welke mate zijn ze nog nodig? Biedt de huidige financiering u het juiste belastingvoordeel? Kortom, goed om de meetlat eens langs uw woning te leggen.

Er is iets dat in deze evaluatie vaak wordt vergeten. Net zo belangrijk als de financiële punten en zaken als grootte van woning en tuin is de vraag of uw huis u het genot en comfort biedt dat u van een woning verlangt. Misschien zijn de wensen door de jaren heen veranderd. Het is verstandig om eens na te gaan of uw huis nog bij u past. Bij KockvanBenthem Makelaars noemen ze dat het woonplezier dat een u huis te bieden heeft. Want daar gaat het om, u en uw huisgenoten moeten zich prettig voelen in de woning. En daar komt echt alles bij kijken. Natuurlijk de grootte van het huis. Maar ook zaken als bereikbaarheid, situering in een wijk of in alle rust, de indeling van uw huis, ruimte voor uw hobby's e.d..

Het is verstandig deze evaluatie niet door een roze bril te maken. KockvanBenthem Makelaars is goed is staat de evaluatie van de feitelijke zaken, maar ook het woonplezier, met u te maken. Zo kunt u goed bepalen of u nog goed zit, of dat u eens om moet zien naar een andere woning. Het huidige financieel economisch klimaat biedt hiertoe goede kansen.
Tijd om uw kalender te veranderen van vakantieplezier in woonplezier.

Han van Benthem
Makelaar bij KockvanBenthem Makelaars