Huis kopen? Alle lichten staan weer op groen

Kock Van Benthem

Kijken we achterom, naar de achter ons liggende periode, dan kun je niet anders concluderen dat het moeilijke tijden waren. In 2008 belandden we in een bankencrisis die al snel uitmondde in een financiële crisis. Uiteindelijk kwam Europa en dus ook Nederland terecht in een economische crisis, met alles wat daarbij hoorde. Stagnatie van de groei en zelfs het krimpen van de markt. Bezuinigingen, investeringsstop en bouwstop bij bedrijven, groeiende werkeloosheid, afnemend consumentenvertrouwen. Mensen konden de kosten voor de hypotheek van hun woning niet meer betalen en moesten massaal hun huis verkopen. Gevolg; waardedaling van de huizen. In menig geval was de hypotheekschuld groter geworden dan de waarde van de woning. Alle lichten stonden op rood voor de huizenmarkt en deze markt had het zwaar te verduren.

Gelukkig is dat anno 2015 allemaal verleden tijd. De economie groeit weer, zij het nog voorzichtig. Er komen meer banen bij. Bedrijven durven weer te investeren. De troonrede van deze maand liet horen dat vrijwel alle bevolkingsgroepen meer te besteden krijgen. En het consumentenvertrouwen neemt weer toe.
Dat is ook te merken in de huizenmarkt, het westen van ons land loopt daarin voorop. Er worden per periode weer meer woningen verkocht in vergelijking tot diezelfde periode van voorgaande jaren. En de prijzen van de woningen stijgen weer, zij het voorzichtig en het niveau van voor de crisis zal waarschijnlijk niet meer gehaald worden.
Kortom, er zit weer lucht in de huizenmarkt en iedereen is in opperbeste stemming. Een bijkomend voordeel voor deze markt is dat de hypotheekrente vooralsnog laag blijft.
Een groot voordeel voor de koper. De voorwaarden voor kopen verbeteren en de kosten blijven laag.
Het lijkt er dus veel op dat voor het kopen van een huis alle lichten weer op groen staan.
Nu is het niet de bedoeling van deze column dat u morgen massaal uw huis te koop zet en op zoek gaat naar een andere woning. Wel is het zinvol om uw woonsituatie binnen niet al te lange tijd eens goed onder de loep te nemen. Het keurslijf waarin we enkele jaren hebben geleefd is afgeworpen, er is ruimte voor nieuwe initiatieven. Al is de voorraad woningen die te koop zijn nog ruim, de toenemende kansen zet de consument in beweging. Te lang wachten zou niet verstandig zijn, nog los van het punt dat niemand kan inschatten hoe de hypotheekrente zich op den duur zal gaan gedragen.
KockvanBenthem Makelaars zijn goed in staat om samen met u uw woonsituatie te evalueren. En dan laat ze zich hierbij niet beperken tot de feiten. Want uw huis is meer dan een stapel stenen op een lapje grond. Het gaat om wat u van een woning verwacht, het woonplezier dat een woning u biedt. Dat is zeker zo belangrijk als een bouwtechnisch goed huis tegen de juiste hypotheek.
Het is een extra groen licht voor het kopen van een nieuwe woning.

KockvanBenthem Makelaars