Het juiste bedrijfspand draagt bij aan het rendement van de onderneming

Kock Van Benthem

Een goed bedrijfspand is mede bepalend voor het succes van een onderneming. Het pand moet in alle opzichten passen bij de onderneming. Op feitelijke punten als, grootte van pand en perceel, verhouding pand ten opzichte van het perceel, indeling van het pand en logistiek, technische staat, geografische situering en infrastructuur, mogelijkheid tot gewenste uitbreidingen, verhouding kantoor - werkplaats en/of magazijn enz..

Ook op minder tastbare kenmerken als aanzien en uitstraling, oogt het goed, komt het goed over. Het nieuwe pand moet immers niet alleen aan alle zakelijke criteria voldoen, de ondernemers en werknemers moeten zich er ook prettig is voelen. Het moet een pand zijn dat past bij de onderneming. Bij de ene onderneming past een ingetogen pand dat rustig oogt. Bij een andere onderneming past een extroverter pand veel beter. Wat een bedrijfspand uitstraalt moet overeenkomen met het gewenste imago van het bedrijf.

Al deze punten samen bepalen de mate waarin het bedrijfspand bijdraagt aan het succes van de onderneming. Zij vormen de totale waarde van het bedrijfspand. Dit bepaalt uiteindelijk de aan-, of verkoopwaarde van een pand. Niet alleen de economische waarde, ook de psychologische waarde. Je kijkt niet alleen naar de harde feiten, maar het is de totale waarde van een pand waar het om gaat.

Bij het zoeken naar een bedrijfspand, dat kan bijdragen aan het succes van jouw onderneming, ga je niet over één nacht ijs. Die leg je niet neer bij een willekeurig makelaarskantoor. Daar is deskundigheid en expertise in aan- en verkoop van bedrijfspanden voor nodig. Bovendien moet dit kantoor op de hoogte van alle 'ins and outs' betreffende de juridische, fiscale en financiële zaken die aan een aan- of verkoop verbonden zijn.

Een eis die de banken de laatste jaren steeds meer stellen is dat bij de hypotheek aanvraag een taxatierapport moet worden overlegd. En dan geen taxatie die iedere makelaar kan geven, maar een taxatie volgens het Taxatie Management Instituut (TMI). Het TMI is een taxatiesysteem voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedbranche. Het systeem werkt met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©, die gebaseerd is op reeds bestaande theoretische en praktische normen. Een taxatie, die gemaakt is met het TMI, biedt opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitstandaards in de markt én dat deze onderbouwd is. Het TMI bevat twee elementen: een rekenmodel en een modeltaxatierapport.

Een andere toenemende eis ten aanzien van de makelaar bedrijfsonroerend goed is dat de makelaar NVM Businessmakelaar is. KockvanBenthem Business voldoet aan al deze criteria en is in staat de succesfactoren van een bedrijfspand inzichtelijk maken. Ze is een betrouwbare partner en is lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Ze waren de eerste NVM Businessmakelaars in Noord Oost Twente.

Makelaars Han van Benthem en Bert Kock
KockvanBenthem Business