Groen licht voor vereenvoudigd energielabel

Kock Van Benthem

De Tweede Kamer heeft minister Blok groen licht gegeven om een verbeterd en tegelijk vereenvoudigd energielabel te introduceren. Hierdoor lijkt er een eind gekomen aan de jarenlange problemen rond het label. Het voorstel tot een vereenvoudigd energielabel wordt maatschappelijk gedragen, onder meer in het SER Energieakkoord.
Het nieuwe energielabel wordt in zijn eenvoud niet alleen beter, maar is ook goedkoper. Zijn huiseigenaren nu al gauw 150 of 200 euro kwijt, vanaf 2015 zou een gevalideerd energielabel voor hooguit enkele tientjes vastgesteld moeten kunnen worden.

Gratis indicatie
Sowieso krijgen eigenaren van woningen die nog geen energielabel hebben in januari allereerst gratis een indicatie van het label toegestuurd op basis van een tiental bij de overheid bekende kenmerken. Via een speciale website kunnen de huiseigenaren de kenmerken actualiseren als daarvan sprake is. Na controle door een deskundige op afstand leidt dit tot een (gevalideerd) energielabel.

Met deze plannen geeft Nederland invulling aan de Europese regels. Brussel schrijft lidstaten voor energielabels te verplichten en daarop te handhaven. Door de eerdere problemen rond het oorspronkelijke label heeft Nederland echter vertraging opgelopen bij de implementatie.

Simpele uitvoering
Gegeven de nu eenmaal bestaande Europese richtlijn, is er door de NVM veel gepleit voor een zo simpel mogelijke Nederlandse uitvoering daarvan, tegen zo min mogelijk kosten en administratieve lasten. Deze lobbyboodschap vond aanvankelijk geen gehoor bij het ministerie, dat in 2012 met een zeer ingrijpend wetsvoorstel (overdrachtsverbod, hoge kosten, veel bureaucratie, buiten proportionele sanctie et cetera) kwam. Een ruime meerderheid van de kamer verwees deze voorstellen van de toenmalige minister naar de prullenmand. Tegelijk riepen betreffende fracties op tot een sterk vereenvoudigde aanpak. Minister Blok heeft nu uitvoering gegeven aan die wens vanuit de Kamer. De NVM en Funda zijn al met het ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek om te bezien hoe zij kunnen bijdragen aan een succesvolle introductie en uitrol.

Han van Benthem