Een nieuw huis gevonden?

Kock Van Benthem

Geef uw zorgen aan de aankoopmakelaar.

Iemand die een huis wil kopen komt in dat proces de nodige vragen tegen en dat is allerminst vreemd. Het aantal keer dat een gemiddeld huishouden een nieuwe woning koopt, is vaak op de vingers van één hand te tellen. Zoveel mogelijkheden zijn er dus niet om ervaring op te doen.
Daarbij komt dat de vastgoedmarkt constant in beweging en ontwikkeling is. Wetten en regels worden voortdurend gewijzigd. Je kunt daarom nauwelijks afgaan op eerder opgedane ervaringen.

Je kunt in een zoekopdracht het zoeken naar een nieuwe woning neerleggen bij een aankoopmakelaar. Zij stelt uw wensen, eisen en voorkeuren op een rij en bespreekt met u de haalbaarheid hiervan. Het is ook goed mogelijk dat u dit zelf reeds hebt gedaan en al een woning op het oog hebt. Alleen de eigenlijke koop moet dan nog plaatsvinden.
In beide gevallen kan de koper de nodige vragen hebben betreffende de aankoop. Die vragen hebben vaak betrekking op onderwerpen waar je als gewone burger niet in thuis bent. Onderwerpen als ontwikkelingen in ruimtelijke orde en infrastructuur van een gemeente. Concreet: blijft u dit uitzicht houden, of wordt er hier in de nabije toekomst gebouwd, of komt er een drukke weg dicht bij uw nieuwe huis?
Vraagtekens bij bouwkundige zaken: zijn er misschien gebreken die de verkopende partij heeft verzwegen, of heeft geminimaliseerd? Juridische vragen als mag ik mijn huis verkopen aan mijn kinderen en er toch in blijven wonen? Of hoe krijg je een schoon grond verklaring voor het huis dat je op het oog hebt?

Een foute beslissing is snel genomen. En die fouten zijn vaak onherstelbaar en kunnen aardig in de papieren lopen. Belangrijk dus om tijdens het koopproces antwoord op al deze vragen te krijgen. Vragen die bij de koper tot zorgen kunnen leiden.
Deze zorgen kunt u overlaten aan een aankoopmakelaar. Een aankoopmakelaar kan u antwoord geven op alle vragen die u in het koopproces tegenkomt. Dat maakt het nemen van de uiteindelijke beslissing overzichtelijk en verantwoord.
De aankoopmakelaar zal u wijzen op de sterke en goede punten van de woning.
En hij bekijkt de woning niet door een roze bril, zoals u mogelijk doet en ziet ook de nadelige punten. Bovendien is de aankoopmakelaar, die boven beide partijen staat, een betere onderhandelaar als het op de prijs aankomt. Bijkomend voordeel is dat u zich kunt concentreren op de woning zelf, wat zij u te bieden heeft en hoe u er optimaal van kunt genieten.

KockvanBenthem Makelaars is zowel verkoop als aankoopmakelaar. Zij kent de lokale en regionale woningmarkt. Hen kunt u een zoekopdracht geven voor een nieuwe woning. Aan hen kunt u ook alle zorgen overlaten die betrekking hebben op het kopen van een woning. Zij behoedt u voor eventuele valkuilen in het koopproces. Zij stellen zich ten doel u optimaal te laten genieten van uw nieuwe woning. Dit woonplezier staat boven in haar vaandel.

KockvanBenthem Makelaars