De woningmarkt in Oldenzaal

Kock Van Benthem

De markt voor koopwoningen is weer vlot. De huurmarkt raakt langzaam aan overspannen.

De crisis is voorbij roept het kabinet en organisaties als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beamen dat. Wij zien dat ook terug in de markt voor koopwoningen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) stelt dat er per kwartaal weer meer woningen verkocht worden dan in datzelfde kwartaal van voorgaande jaren. En de verkoopprijs neemt weer toe. In onze vorige column berichtten we daar reeds uitgebreid over. Daarmee mogen we concluderen dat de markt voor koopwoningen weer vlot is.
Anders is dat op de huurmarkt, die te verdelen is in de vrije sector en de huurwoningen van corporaties. Deze huurmarkt stagneert en wordt langzaam aan overspannen. Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. De markt voor huurwoningen in de vrije sector is vrij beperkt qua omvang, zo'n 200.000 woningen in heel Nederland. We hebben het dan over huurwoningen met een huur van vanaf 630 euro per maand. Dit is een veel te kleine commerciële markt, die ingeklemd zit tussen de koopwoningmarkt en de gereguleerde corporatiewoningen.

Hoewel de koopmarkt weer in beweging is zijn woningzoekenden naar een duurdere woning nog steeds onzeker door de nu achter ons liggende crisis en het debat over de hypotheekrenteaftrek. Dit leidt tot een toename van de vraag naar huurhuizen in de hoge prijsklasse. Een andere reden voor deze stagnatie is dat er veel vraag is naar (tijdelijke) huurwoningen in verband met onder meer veel verkopen.

Ook huurwoningen van corporaties ondervinden stagnatie. Mensen blijven lang wonen in hun huurwoning, deze komt gemiddeld pas na 13 jaar weer vrij. Er is weinig nieuwbouw en de toekomst daarin is verre van rooskleurig. En dan kennen we in deze sector nog het fenomeen 'scheefhuren'. Dan blijven mensen gezien hun inkomen in te goedkope huurwoningen wonen, hetgeen de doorstroom tegenhoudt en het vooral voor starters moeilijk maakt. In dit deel van ons land ondervinden we nagenoeg nog geen last op de huurmarkt door de landelijk gezien, toename van asielzoekers.

KockvanBenthem Makelaars richt zich niet alleen op de markt voor koopwoningen. Ook op de huurmarkt is ze actief. Bent u voornemens een woning te verhuren dan helpt KockvanBenthem Makelaars u graag een goede huurder te vinden. Onder een goede huurder verstaan zij uiteraard dat u tijdig betaald wordt. Maar evenzo belangrijk is het om een huurder te vinden die uw eigendom net zo behandelt als uzelf zou doen. KockvanBenthem Makelaars kan u bovendien de zekerheid geven dat er niets wordt afgebroken of vernield en dat u niet voor buitensporige hoge onderhoudskosten komt te staan.

Zoekt u een huurwoning? Ook dan kan KockvanBenthem Makelaars u van dienst zijn.
Ze biedt hiervoor een overzicht van de huurwoningen die zij op dit moment in portefeuille heeft. Laat u zich bij de keuze niet alleen leiden door de uiterlijke kenmerken als ligging, de bouw, grootte, huurprijs e.d.. U gaat er voor langere tijd in wonen. De mate waarin de woning u woonplezier biedt is zeker zo belangrijk.

KockvanBenthem Makelaars