Bedrijfsonroerend goed verkocht of verhuurd?

Kock Van Benthem

Houd dan rekening met het volgende:

Er is momenteel veel te doen omtrent het energielabel voor woningen. Zo veel, dat bijna vergeten wordt dat op het energielabel voor bedrijfsonroerend goed ook gehandhaafd gaat worden. Dit label heeft geen metamorfose ondergaan en is nog vrijwel gelijk aan het label bij de invoering in 2008. Nog steeds verplicht, maar nu dus ook met sanctionering. Hoe zit dit?

Verplichting
Het energielabel is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van bedrijfsonroerend goed, ook wel: ‘utiliteitsgebouwen’, zoals kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen.
Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

Welke gebouwen moeten een energielabel hebben?
Volgens de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) is het energielabel verplicht voor alle gebouwen. Een uitzondering geldt echter voor:

- gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
- beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
- gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
- gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
- gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt (tijdelijke bouwwerken, zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
- voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
- woonboten;
- alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

Energielabel aanvragen
Voor bedrijfsonroerend goed verloopt de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. U ontvangt géén voorlopig label en kunt dit ook niet online omzetten in een definitief label. U schakelt zelf een erkend deskundige in. Deze controleert het gebouw op een aantal kenmerken. Vervolgens ontvangt u als gebouweigenaar een energielabel. De deskundige laat het energielabel registreren.

Wij als NVM Business makelaar helpen u graag verder!

Met vriendelijke groet,

Bert Kock en Han van Benthem
KockvanBenthem Makelaars