Tegen of voor

Jan van der Meulen

Einde van het jaar betekent weer plannen en doelstellingen maken voor het volgende. Er zijn allerlei doelstellingen mogelijk: meer winstgevende omzet, maximale winst, een hoger marktaandeel. Misschien ook wel meer oog hebben voor de schadelijke effecten van al het bovenstaande. Of meer tevreden, en dus gemotiveerde, medewerkers. Wie weet, hebben we het ook wel over meer tevreden klanten…… want de klant zorgt nog altijd voor de goed belegde boterham.
De wereld verandert, dat is iedereen wel duidelijk. Ik vraag mij echter wel eens af, of dat nu werkelijk nieuws is.
Er komen nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe concurrenten. Vaak veroorzaakt door de ontwikkeling van nieuwe technieken, waardoor nieuwe behoeften bij afnemers ontstaan.
Is er iets wat constant blijft? Een gerespecteerd filosoof heeft niet zo lang geleden geschreven: ‘de techniek heeft zich in de loop der eeuwen enorm ontwikkeld, maar de mens is stil blijven staan.’
Wij hangen nog steeds aan status, zekerheid, gemak en ontwikkeling. In willekeurige volgorde.
Een landelijk bekende marketeer heeft ooit een boek geschreven met de opmerkelijke titel: ‘Feesten, Vrijen en Frauderen’. De strekking van het boek is, dat de mens zich in de loop der tijd vooral heeft beziggehouden met genoemde kreten. Dus ook niet veel veranderd is… Het is zijn constatering, maar ik denk dat er een grote kern van waarheid in zit. Lees er de kranten, magazines en andere media maar op na. Misschien moeten we met elkaar afspreken dat 2015 niet alleen het jaar wordt van het herstel van de economie.
Het zou toch heel mooi zijn als we in 2015 allemaal ook iets meer begrip voor elkaar krijgen. De ondernemer voor de klant, de consument voor de ondernemer. De overheid, zowel landelijk als lokaal, voor de burger. En vice versa. De arts voor de patiënt, maar ook omgekeerd. Evenals op school: de docent voor de student, maar laat ook de student iets meer begrijpen dat de docent het beste met hem voor heeft. En zo kan ik wel even doorgaan. Uiteindelijk kunnen er op macroniveau vele ontwikkelingen plaatsvinden: op microniveau vindt de werkelijke toetsing plaats. Wordt het geld van de consument bij de ene winkel uitgegeven of bij de andere? Gunnen we het de lokale ondernemer, of bestellen we toch via internet? Of gaan we naar een andere stad? Laat dan ook die lokale ondernemer zijn stinkende best om voldoende waarde toe te voegen, waardoor zijn klant niet alleen klant is, maar een loyale klant wordt. Dus terugkomt. Daar moet de ondernemer meer voor doen dan in het verleden.
Nog lastiger wordt het wanneer je een nieuw restaurant start op een plaats die niet direct in de loop ligt. Bijvoorbeeld aan het water in Het Hulsbeek, een prachtige locatie. Dan moet je als ondernemer je uiterste best doen om klanten te werven. Als ze er zijn, ze een maximaal gevoel van tevredenheid geven. Dat betekent ‘knokken’.
De consument moet eerlijk zijn! Wat niet goed is, moet ook genoemd worden. Toen ik in de zomer bij het bovengenoemde restaurant in het Hulsbeek gegeten had, waren veel zaken prima geregeld. Er waren ook nog wat foutjes. Wat doe je dan? Weglopen en de slechte ervaringen delen met vrienden? Of feedback geven aan de eigenaar, zodat hij er wat aan kan doen? Ik koos voor het laatste. Bij latere bezoeken kon ik constateren dat hij er daadwerkelijk iets mee gedaan heeft. Hoe gek het ook klinkt, maar in gezamenlijkheid kun je werken aan betere dienstverlening. Daar heeft iedereen iets aan!
Uiteindelijk is de basishouding van aanbieder en klant van wezenlijke waarde: met een oprecht positieve instelling moeten we van 2015 een mooi en interessant jaar kunnen maken. Een positieve instelling, die prachtig werd verwoord door Moeder Theresa, die op de vraag of zij mee wilde lopen in een optocht tegen de oorlog, ontkennend antwoordde. Iedereen was verbaasd. Zij was toch hét voorbeeld van een vredelievend mens.
Zij antwoordde echter: ‘Ik loop niet mee in een optocht tegen de oorlog, maar als jullie een optocht organiseren vóór de vrede, dan loop ik voorop.’
Hoe wil je kijken……!!!

Ik wens iedereen ontspannen en zinvolle feestdagen en een ‘waardevol’ 2015!!