Gebakken lucht

Jan van der Meulen

De product-levenscyclus is een vaak gebruikt instrument in de marketing. Het geeft aan dat bedrijven voortdurend aan productontwikkeling moeten doen vanwege het simpele feit dat bestaande producten ooit weer eens zullen verdwijnen. En dus opgevolgd moeten worden door nieuwe producten. De fases in deze cyclus zijn achtereenvolgens introductie, groei, volwassenheid, verzadiging en tenslotte de neergang.
Er is een parallel met het menselijk leven. Ooit zijn we geboren en via school, werk, bejaardenhuis zullen we ooit een keer sterven. Gelukkig leven we over het algemeen redelijk lang, maar helaas soms ook veel te kort. Net als producten: sommige producten zijn niet weg te denken, andere kennen we nauwelijks meer, bijvoorbeeld de muziekcassette. Bedrijven proberen de levenscyclus vaak te verlengen door nieuwe toepassingsmogelijkheden voor het product te ontwikkelen, en soms ook nieuwe doelgroepen te interesseren voor het aangepaste product.
Kijk naar de fiets. We kregen de tandem, de racefiets, de mountainbike, de ligfiets en nu ook de e-bike. Je kunt erover twisten of het nieuwe producten zijn of aangepaste producten (modified products). Feit is dat er nieuw klantgroepen werden aangesproken door de nieuwe toepassingsmogelijkheden.
Het is dus normaal dat alles niet altijd succesvol zal blijven. Als ondernemer moet je altijd scherp blijven letten op je eigen business, maar zeker ook een antenne hebben voor de ontwikkelingen in de markt.
En dit geldt dus ook voor de lokale detaillist of horeca-ondernemer. Blijf je product of dienst voortdurend ontwikkelen, waardoor bestaande klanten méér gaan kopen en nieuwe klanten zullen toestromen. Ik weet het, dat kost energie, moed en vooral doorzettingsvermogen. En een optimistische blik. Leuk is om soms van dichtbij te zien hoe jonge ondernemers zich hierdoor laten leiden.
De jonge ondernemers achter de Hemelgames voldoen naar mijn idee aan bovengenoemde voorwaarden. Bovendien staan zij open voor feedback van wat meer ervaren personen. Eén van hen sprak ik kortgeleden. Hij kent zijn eigen sterke punten, maar ook zijn zwakke eigenschappen. En werkt daar aan.
Alles met als doel ‘hun’ product nog meer te perfectioneren en hun klantengroep maximaal te entertainen. Ik ben ervan overtuigd dat het op Hemelvaartsdag een fantastisch evenement gaat worden in Het Hulsbeek.
Daarnaast is het niet alleen van belang jouw product steeds te vernieuwen, maar ook jijzelf als persoon zal steeds moeten vernieuwen. Zodat jouw arbeidsmarktwaarde voortdurend op peil blijft! En dat is in deze tijd van zeer snel veranderende situaties zeker geen overbodige luxe!
Dus zorg als professional voor persoonlijke ontwikkeling via relevante kennistoename en de juiste vaardigheden. Het befaamde “kennis en kennissen” blijft van onschatbare waarde. Daar waar mogelijk: laat je coachen. En zorg voor geloofwaardigheid, waarbij een lichte vorm van overdrijving natuurlijk gehanteerd mag worden.
Maar voorkom nietszeggende slogans, zoals ik laatst op weg naar Enschede las op een groot bord, waarop een ondernemer vertrouwen probeerde op te wekken met de volgende slagzin:
‘Wij zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen.’ Naar mijn idee een niets zeggende belofte. Betekent dus dat als je zegt rommel te leveren, en dat ook echt doet, je precies doet wat de slogan suggereert. En ben je bezig gebakken lucht te verkopen!
Maar of klanten daarmee gelukkig zijn…..?
Jan van der Meulen