Vraagtekens

Bart Riteco

Het notariaat zet vraagtekens bij leeftijdsgrens belastingvrije schenking voor eigen woning. Met ingang van 1 januari 2017 wordt de belastingvrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning opnieuw verhoogd en verruimd. Vanaf dan mag men tot 100 duizend euro schenken aan personen tussen de achttien en veertig jaar. Dit blijkt uit het pakket Belastingplan dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën op Prinsjesdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het notariaat is blij met deze maatregel, omdat het de woningmarkt kan stimuleren. Wel zet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vraagtekens bij de leeftijdsgrens die eraan wordt gekoppeld. Er is ook een grote groep mensen van boven de veertig die een huis wil kopen, bijvoorbeeld omdat zij na een echtscheiding als doorstromer op de huizenmarkt komen.

Uitsluitend voor de eigen woning
De schenking moet wel gebruikt worden voor de eigen woning, bijvoorbeeld voor de aflossing van de eigenwoningschuld, een restschuld of een verbouwing van de eigen woning. Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 iedereen tussen 18 en 40 jaar van een familielid of van een derde eenmalig een schenking van maximaal 100 duizend euro vrij van schenkbelasting mag ontvangen, mits deze wordt gebruikt voor de eigen woning. Nu geldt de vrijstelling alleen voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar, met een maximumbedrag van 52.752 euro (2015).
De KNB zal het punt van de leeftijdsgrens de komende tijd nog onder de aandacht brengen van de politiek. Met name de bovengrens van 40 jaar roept vragen op, waarbij erop wordt gewezen dat ook belastingplichtigen van 40 jaar en ouder te kampen kunnen hebben met lange balansen en onderwaterproblematiek.

Invoeringsdatum
Waarom is gekozen voor inwerkingtreding in 2017 en niet in 2016? Het CDA heeft een amendement Belastingplan 2016 ingediend dat de invoering van de maatregel vervroegt naar 1 januari 2016. D66 wil weten of is overwogen ook de schenkvrijstelling voor een studie of opleiding te verhogen tot 100 duizend euro en waarom deze schenkvrijstelling niet gebruikt mag worden voor aflossing van studieschulden. Ook de KNB pleit voor een belastingvrije schenking voor een studie. Met een dergelijke vrijstelling wordt in Nederland een fiscaalvriendelijke vorm van crowdfunding ter ondersteuning van de kenniseconomie geïntroduceerd.

Bart Riteco