Schenkingstraditie

Bart Riteco

Het einde van het jaar is voor veel mensen het moment om schenkingen te overwegen. Schenkingen aan mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of in ontwikkelingslanden, maar ook schenkingen aan mensen die een beloning verdienen of schenkingen aan kinderen en andere familieleden.
Als je een schenking aan je kind(eren) wilt doen, dan moet je dit in sommige gevallen doorgeven aan de Belastingdienst. De hoogte van de schenking bepaalt of je kind schenkbelasting betaalt. Elk jaar mag je als ouder namelijk tot een maximumbedrag belastingvrij schenken aan kinderen. De Belastingdienst bepaalt jaarlijks opnieuw de exacte hoogte van deze belastingvrije schenking.

Dit jaar mogen ouders 5.277 euro belastingvrij schenken per kind. Schenk je een hoger bedrag, dan betaalt je kind schenkbelasting. De Belastingdienst heft 10 procent schenkbelasting over het deel van de schenking tot 121.296 euro. Over het deel van de schenking boven dit bedrag betaalt je kind 20 procent schenkbelasting.
De vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen geldt voor beide partners samen. Ben je gescheiden? Dan nog worden de schenkingen van beide ouders bij elkaar opgeteld.
Is je kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag je eenmalig een verhoogde belastingvrije schenking doen. Dit jaar bedraagt de eenmalig verhoogde belastingvrije schenking 25.322 euro. De eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenking aan kinderen tussen de 18 en 40 groeit naar 52.752 euro als het kind het bedrag gebruikt om:
• Een dure studie te betalen. Het moet dan om een studie gaan die minimaal 20.000 euro per jaar kost, exclusief levensonderhoud.
• Een eigen woning te verwerven of verbeteren, door middel van het aangaan of aflossen van een hypotheek.

Sommige mensen schenken de bedragen van de vrijstellingen, anderen hebben jaarlijks een vast schenkingsplan of bezien regelmatig wat zij kunnen missen. Maar heeft u al eens nagedacht over het moment dat u niet meer zelf kunt beslissen over schenkingen?
Geregeld blijkt dat bewindvoerders van mensen die door een ongeval, ziekte of dementie niet meer in staat zijn hun zakelijke belangen te behartigen, een verzoek indienen bij de rechter om toch te mogen schenken, bijvoorbeeld aan kinderen. Daarbij wordt vaak aangevoerd dat het onder bewind gestelde vermogen groot genoeg is om de schenking van te doen.

Helaas krijgt men bij deze verzoeken vaak de deksel op de neus. De rechter die het verzoek moet beoordelen kijkt namelijk in eerste instantie of er in het verleden ook geregeld werd geschonken en er dus een zogenaamde schenkingstraditie kan worden bewezen.
Wilt u vastleggen dat de schenkingen die u met enige regelmaat doet, ook moeten doorgaan als u daar in de toekomst onverhoopt niet meer zelf over kunt beslissen? Leg dan uw wensen voor toekomstige schenkingen vast in een levenstestament, dat geeft zowel de bewindvoerder als de rechter een duidelijk houvast.
Voor het opmaken van een doordacht levenstestament kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht, een afspraak maken is de eerste stap.

Bart Riteco
notaris