Geen voogdij als beide ouders overlijden

Bart Riteco

Het regelen van voogdij is nog altijd een ondergeschoven kindje. Veel ouders gaan er niet van uit dat zij beiden zullen overlijden voordat hun kinderen achttien jaar worden. Voogdij is gezag over een minderjarig kind dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders.

Eisen waaraan een voogd moet voldoen
U kunt voogd worden als u meerderjarig bent, niet onder curatele staat en niet lijdt aan een geestelijke stoornis.

Rechten en plichten als u alleen de voogdij heeft
De rechten en plichten van één voogd en van gezamenlijke voogden verschillen. Heeft u alleen de voogdij, dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U bent niet verplicht dit zelf te doen. Het kind kan bijvoorbeeld ook in een tehuis of pleeggezin verblijven. U bent als voogd de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en u beheert het vermogen van het kind. De kantonrechter houdt toezicht op de manier waarop u het vermogen van het kind beheert. Voor sommige handelingen moet u vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter. Indien nodig en met toestemming van de kantonrechter kunt u het vermogen van het kind ook gebruiken om het levensonderhoud van het kind te betalen.
Rechten en plichten als u gezamenlijk de voogdij heeft
Heeft u gezamenlijk de voogdij over een kind, dan moet u het kind zelf verzorgen en opvoeden. Ook bent u dan onderhoudsplichtig. U moet samen de kosten betalen voor het levensonderhoud van het kind. Ook bent u samen wettelijk vertegenwoordiger van het kind en beheert u samen het vermogen van het kind. Als gezamenlijke voogden ontvangt u in de regel kinderbijslag.

Ouders wijzen u als voogd aan
Ouders kunnen een of twee personen aanwijzen als voogd voor het geval dat zij komen te overlijden. Dit kunnen zij zelfs doen voordat het kind is geboren. Zo speelde er onlangs een zaak bij de Rechtbank Noord-Holland. De moeder van een minderjarig kind overleed, terwijl de vader al eerder was overleden. De moeder had wel voogdij geregeld in haar testament, maar de voogd kon zijn benoeming niet aanvaarden. Er was niet alleen sprake van een leemte die de rechter moest opvullen. Ook was er sprake van spoed omdat de nalatenschap van de moeder afgewikkeld moest worden, waarbij er iemand namens de minderjarige moest kunnen optreden.

Uiteindelijk is de zaak door de rechter opgelost doordat de halfzus van de minderjarige tot voogd is benoemd. Wilt u uw kinderen onnodige zorgen besparen? Zorg dan dat u een voogd aanwijst. Een opvolgend voogd aanwijzen kan daarnaast handig zijn, namelijk als de aangewezen voogd door ziekte, verhuizing of andere redenen de voogdij niet kan aanvaarden.