Einde aan grote schenkingsvrijstelling

Bart Riteco

Heeft u (binnenkort) een eigen woning en heeft u iemand in uw directe omgeving die u een schenking kan en wil geven? Dan is daar nu een mooi moment voor aangebroken. Tot 1 januari 2015 is namelijk de vrijstelling van de schenkbelasting verruimd.

Definitief einde 1 januari 2015
Minister Dijsselbloem heeft inmiddels laten weten dat de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning niet verlengd zal worden. Dit naar aanleiding van de oproep van makelaarsorganisatie NVM, die opriep tot verlenging van de verruimde schenkingsvrijstelling. De mogelijkheid om fiscaal voordelig te schenken ten bate van de eigen woning loopt dus tot 31 december 2014.

Regeling groot succes
Tot en met juni hebben al 50 duizend personen een grote schenking gedaan. Het grote animo voor de schenkingsregeling kwam als een grote verrassing voor staatssecretaris Wiebes, die in juni al Kamervragen over de kwestie kreeg. Hij had gerekend op ‘maar’ 20 duizend gevallen. Logisch, want tussen 2010 en 2012 schonken slechts tussen de 3.800 en 5.500 Nederlanders geld aan anderen voor de eigen woning.

Wat houdt de verruimde vrijstelling schenkbelasting in?
U mag van een ouder, een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal 100 duizend euro, ongeacht uw leeftijd. Dit bedrag is dan vrij van schenkbelasting. Dit bedrag moet u wel gebruiken voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning of voor de aflossing van een hypotheekschuld. Hieronder vallen ook de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming voor een eigen woning.
Het gaat hier om de eigen woning die je gebruikt als hoofdverblijf. Niet om tweede woningen. Deze maatregel geldt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.
Daarnaast mag u de schenking ook gebruiken om de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen. Deze verruiming is blijvend en geldt vanaf 29 oktober 2012.
Let op: niet volledige vrijstelling bij eerdere schenkingen
Heeft u al eerder gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling bij een schenking van uw ouders? Het gaat hierbij om eerdere schenkingen van ouders aan hun kind tussen 18 en 40 jaar. Dan moet u de verhoogde vrijstelling(en) bij die eerdere schenking(en) in mindering brengen op de vrijstelling van 100 duizend euro.
Stel dat u eerder voor een bedrag van 30 duizend euro gebruik hebt gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Dan mag u nu nog van uw ouders maximaal 70 duizend euro belastingvrij ontvangen voor de eigen woning.