Wonen in Oldenzaal - Allen in een rijtje

De jaren 1930 waren de crisisjaren. Ook in de bouw nam het aantal grote bouwprojecten af. De stijl van de jaren ‘20 werd doorgezet in de jaren ‘30. De ontwikkeling die zich in Oldenzaal aan het eind van de jaren ‘30 voordoet is de strokenbouw, waarvan de Bentinckstraat, Katoenstraat en Industriestraat uit 1938 voorbeelden van zijn. Tot dan toe was het gesloten woonblok gebruikelijk. De strokenbouw kenmerkt zich door stroken(rijen) woningen, die achter elkaar liggen. De strokenbouw heeft zich eigenlijk pas in de jaren ‘50 en ‘60 goed kunnen ontwikkelen (Stakenkamp, Zuid-Berghuizen). In deze periode doet ook de kamer en suite zijn intrede en werd er af en toe rekening gehouden met de inval van het zonlicht.

1940-1950 De duplexwoning
Tijdens de oorlogsjaren lag de woningbouwproductie bijna stil. Er waren weinig initiatieven en er was een groot gebrek aan materiaal. Direct na de bevrijding kwamen de eerste plannen weer op tafel. Systeembouw was het toverwoord. Systeembouw werd vanaf 1946 gerealiseerd in onder meer de Tulpstraat en de Glindestraat. Met voorgefabriceerde betonnen elementen werd geprobeerd zo snel mogelijk een groot aantal woningen uit de grond te stampen. Immers, door de naoorlogse geboortegolf was er woningnood. In Oldenzaal werden in 1946 tweeëndertig noodwoningen gebouwd aan de Eschstraat en de Glindestraat. Een andere oplossing voor de woningnood was de duplexwoning: een gemeenschappelijke voordeur leidde naar twee boven elkaar gelegen woningen. Het ontwerp was zodanig, dat als de woningnood opgelost zou zijn de woning makkelijk omgebouwd zou kunnen worden tot een eengezinswoning. In 1946 bouwden ‘Openbaar Belang’ en ‘St. Joseph’ 59 woningen aan de Bloemenstraat, Asterstraat en Tulpstraat. De woningen werden ontworpen door Clemens Hardeman en GAF Mulder.
Begin jaren 1950 werden in Oldenzaal de woningen aan de Beatrixstraat gebouwd. De woningen werden door H.P. Gelderman gebouwd ten behoeve van extra bouwvolume voor de industrie. Veertig tot vijftig woningen waren door Gelderman bestemd voor het personeel van de textielfabriek.